ESSA
LanguagesA-Z IndexPrinter Friendly Image
Search
   ESEA
Picture of classroom

Ng Consolidated Plan ng ESSA ng Washington

Ang ESSA ang pumalit sa No Child Left Behind noong Disyembre 10, 2015 bilang ang reauthorization (muling pagpapahintulot) sa Elementary and Secondary Education Act. Ganap na paiiralin ang ESSA sa taong pampaaralan 2017-18.

Binabago ng ESSA ang mukha ng edukasyon sa buong bansa. Mas naiaangkop at maluwag ito, kaya magagawa ng mga lokal na distrito ng paaralan na mas matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral.


Tingnan din

21st Century Community Learning Centers
Mga Learning Center Sa
Komunidad Sa Ika-21 Siglo

Title I: Federal Programs
Pamagat I: Mga Programa Ng
Pederal Na Pamahalaan

Title II: Teacher & Principal Quality
Pamagat II, Bahagi A: Kalidad
Ng Guro At Punong-Guro

Title III: English Learners
Pamagat III: Mga Magaaral
Ng Ingles At Immigrant Na Estudyante

Equity
Pagkakapantay-Pantay

 

 

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the Washington ESSA Consolidated Plan developed by the by Office of Superintendent of Public Instruction is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

   Updated 1/26/2017

Old Capitol Building, PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA    98504-7200    360-725-6000  TTY 360-664-3631
Contact Us    |    Site Info    |    Staff Only    |    Privacy Policy